Generalforsamling den 18. marts 2024

Generalforsamling den 18. marts 2024

Referat fra Fårevejle Bordtennis Klubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2024 på Fårevejle Skole.

Som dirigent valgtes Lisbeth Larsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 6 fremmødte, og det blev konstateret, at de alle havde stemmeret.

Herefter aflagde formanden, Peter Jørgensen, nedenstående beretning, som godkendtes uden bemærkninger:


”Så er endnu en sæson ved at ved at slutte.

 

Vi har i år haft træning tirsdag og torsdag.

 

Vi har haft 3 trænere som har haft holdene på skift.

 

Begge hold har været godt fyldt op, også her sidst på sæsonen.

 

I denne sæson har vi har haft et serie 2 hold under Bordtennis Danmark.

 

Holdet måtte sande allerede i første holdkamp, at der havde været sket ændringer siden sidst de spillede, idet man nu starter med double før single kampe.

 

Holdet sluttede første halvdel flot som nr. 3, men her i det nye år er det gået ned af bakke og holdet ligger nu nummer 6 inden sidste kamp.  

 

Det er en stor glæde at vi igen i denne sæson har kunne besøge BTK Grenå til deres årlige stævne. Vi var 5 afsted og Benjamin var den eneste som vandt noget. Men en hyggelig tur var det.

 

Nu mangler vi kun klubmesterskaber i april som afholdes på sidste træningsaften.

 

I løbet af april vil vi gå over til sommertræning, som kommer til at løbe frem til slut juni.

 

En god sæson har det været, og til slut skal der lyde en stor tak til resten af bestyrelsen, trænere samt andre, for jeres hjælp og indsats for denne sæson som er gået.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Under Punktet ”Forelæggelse af det reviderede regnskab” gennemgik kassereren, Lars Lilleøre, det reviderede regnskab, som var fremsendt til generalforsamlingen uden bemærkninger fra revisorerne.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 13.894,00. Herefter blev regnskabet godkendt.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Herefter blev der godkendt uændrede kontingenter: Årskontingent kr. 450 for ungdom og kr. 500 for senior, kr. 300 for 60+ og halvt kontingent efter jul. Hvis indmelding sker efter 1. marts betales kr. 50,- i kontingent for træning. Man kan så også godt deltage i klubmesterskaber. Hvis man også vil deltage i andre stævner betales 1/2 kontingent.

 

På valg til bestyrelsen var:

 

Kasserer, Lars Lilleøre, som genvalgtes.

 

Sekretær, Bente Mohrbutter, som genvalgtes.

 

Bestyrelsesmedlem, Anders Sjelborg Pedersen, som genvalgtes.

Som 1. bilagskontrollant genvalgtes: Gitte Thiemke, på valg i lige år.
(2. bilagskontrollant Jan Kristensen er på valg i ulige år).

 

Endelig genvalgtes: Som bilagskontrollantsuppleant: Lisbeth Larsen

 

Intet under punktet ”Eventuelt”.

 

Referent:

Bente Mohrbutter.

 

Dirigent.
Lisbeth Larsen.


Nyeste kommentarer

03.11 | 07:02

helt OK

02.11 | 20:23

Jeg har en søn på 13 år, som gerne vil komme i morgen, torsdag kl. 18 og ...

02.11 | 13:01

ja, man må gerne bare komme, torsdag er bedst

01.11 | 15:37

Skal man bare møde op hvis man gerne vil begynde til bordtennis 13 år gammel